wat is autisme


 Wat is autisme?


_________________


 


Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen van het kind met gevolgen voor de rest van het leven. Dit uit zich vooral in bijzonder gedrag dat voor omstaanders moeilijk te begrijpen is. De autistische stoornissen vormen een waaier van aandoeningen die erg verschillen van persoon en van leeftijd en in ernst en verschijningsvorm. Daarom spreekt men ook van een autismespectumstoornis.


Er zijn drie belangrijke probleemgebieden die altijd terug te vinden zijn:  1. Ze hebben moeite met de sociale omgang. Ze weten niet goed hoe ze op een gepaste manier met anderen moeten omgaan: sommigen leggen weinig contact met anderen, anderen proberen heel veel contact te leggen maar komen stroef of vreemd over.                                   

  2. Daarnaast communiceren ze op een andere manier met mensen. Ze hebben problemen om de anderen juist te begrijpen(ze nemen informatie letterlijk over). Ze hebben moeite om emoties bij anderen goed te herkennen. Ook vinden ze het moeilijk om zich op een verstaanbare manier te uiten.

  3. Ook denken en handelen ze niet flexibel(= tekort in de verbeelding). Ze hebben graag structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Bijkomende problemen:


Een abnormale prikkelgevoeligheid. Ze zijn hyper- of hypogevoelig voor bepaalde prikkels. De kinderen hebben vaak moeite met het filteren van binnenkomende informatie en ondervinden last van achtergrondgeluiden.


De (fijne en grote) motoriek is vaak houterig en stijf, wat bijvoorbeeld bij het schrijven en de turnles problemen oplevert.


Een negatief zelfbeeld en stemmingswisselingen. Leerlingen met autisme zijn emotioneel erg kwetsbaar. Veel situaties op school roepen angst, stress en frustratie op. Soms leidt dit tot probleemgedrag. Dikwijls is het probleemgedrag een communicatieprobleem: de leerling begrijpt de bedoeling van de leerkracht of van een medeleerling niet of verkeerd.