Home » Informatie

DIRECTIE

Veerle Claes
Tel. school: 013/55.25.55
Email: directie@blo-hds.be

LESUREN

Begin- en einduren der lessen: ’s Morgens beginnen de lessen om 08.45 u.
’s Middags eindigen de lessen om 12.00 u.
Op woensdag eindigen de lessen om 11.30 u.
’s Middags beginnen de lessen om 12.50 u.
’s Avonds eindigen de lessen om 15.40 u.
Op vrijdagavond eindigen de lessen om 15.00 u.

Toezichten:

’s Morgens vanaf 08.30 u.
’s Avonds tot 20 minuten na de lesuren:
-op ma/di/do tot 16.00 u.
-op woensdag tot 11.50 u.
-op vrijdag tot 15.20 u.

Kinderopvang: DE SPEELDOOS”

Bureel: Kiezelweg 88-90 SCHULEN Tel.: 013/55.41.81
Coördinatrice: Hildegarde Hermans, Tichelstraat 11 Herk-de-Stad
Vestiging Herk-Centrum: Guldensporenlaan 28 Tel.: 013/55.48.61
Vestiging Schulen: Kiezelweg 88-99  Tel.: 013/55.41.81
Vestiging Donk: Kasteelstraat z/n Tel.: 013/44.22.64

De SPEELDOOS is een veilige opvang voor uw kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar voor en na de
schooluren, tijdens de schoolvakanties en in onvoorziene omstandigheden.
De kinderen worden opgevangen vanaf  06.30 u. tot aan het begin van de lessen en vanaf het einde

van de lessen tot 18.30 u.
Indien uw kind ’s morgens naar de SPEELDOOS gaat begeleiden de personeelsleden van deze instelling uw kind naar onze school.
‘s Avonds worden zij, indien nodig, terugbracht naar de SPEELDOOS.