Home » Onze school » Speelleerklas

Voor wie? 

De werking in onze speelleerklas is aangepast aan kinderen die na de kleuterklas nog niet voldoende schoolrijp zijn om de overstap naar het eerste leerjaar van de lagere school te maken.

Wat streven we na?

Met de werking van onze speelleerklas streven we er naar om gedurende het schooljaar de leerlingen schoolrijp te maken en een positief zelfbeeld te stimuleren opdat zij kunnen starten met het aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven.

Indien we merken dat de schoolrijpheid binnen dit schooljaar bereikt is, zal onmiddellijk gestart worden met het aanvankelijke lezen, rekenen en schrijven. Dit is een belangrijke troef van de speelleerklas ten opzichte van het dubbelen van de derde kleuterklas in het gewoon basisonderwijs.

Na de speelleerklas kunnen de leerlingen overgaan naar het 1ste leerjaar in het gewoon lager onderwijs of naar het eerste klasje type basisaanbod binnen het buitengewoon lager onderwijs.

Hoe doen we dat? 

In de speelleerklas wordt er gewerkt in een uitnodigende sfeer waarbij het welbevinden en het positief zelfbeeld een belangrijke plaats krijgen. Het leren gebeurt op een speelse manier: er gaat veel aandacht naar het ‘doen’ en het verwoorden om zo tot kennis te komen. Gezien het speelse karakter bij het leren, wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen zoals: partnerwerk, groepswerk, hoekenwerk.

Voor wiskunde wordt er gewerkt aan de belangrijkste voorwaarden om te kunnen starten met het aanvankelijk rekenen. Daarbij maken we gebruik van concreet materiaal (vb. blokken, auto’s …).

In de lessen Nederlands leren de leerlingen uit de speelleerklas luisteren naar taal (letters, woorden, zinnen) en leren ze het verschil horen tussen letters (auditieve training). Verder leren ze het verschil zien tussen tekeningen en later tussen letters (visuele training).

Naast Nederlands en rekenen krijgen de leerlingen ook lessen wereldoriëntatie, godsdienst, muzische vorming, sociale vaardigheden, leren leren , turnen, zwemmen,… aangepast aan het kennen en kunnen van de leerlingen.

Speciale aandacht gaat naar de motorische ontwikkeling. Om deze ontwikkeling positief te beïnvloeden krijgen de leerlingen in de speelleerklas wekelijks Schrijfdans en Veronica Sherborne onder begeleiding van de kinesisten.  

Naast de werking in de klas, krijgen de leerlingen die specifieke problemen ervaren op het gebied van het motorisch functioneren, spraak- en taal en sociaal-emotioneel fuctioneren, begeleiding van respectievelijk een kinesisten, een logopedisten en een schoolpsychologe.

Om te zorgen dat de begeleiding van elk kind op de verschillende gebieden optimaal op elkaar afgestemd is, wordt er regelmatig overleg voorzien tussen de verschillende teamleden van onze school (leerkrachten, BLIO, logo, kiné, psycho, directie) en met de CLB medewerkers.