Home » Onze school » Onze visie

Onze school, het buitengewoon lager onderwijs “De Olm” is een
kleine, gezellige en warme school

een tweede thuis voor elk kind dat hier mag ervaren:

“IK BEN GOED ZOALS IK BEN”,

mét mijn talenten en beperkingen!

Wij bieden kwaliteitsvol onderwijs en opvoeding aan op maat voor leerlingen
van 6 tot 13 jaar van het type basisaanbod, type 1 en type 8.

Ons eerste streefdoel hierbij is het stimuleren van een
positief zelfbeeld
wat de motivatie ten goede komt.

Deze motivatie is onmisbaar om ons tweede streefdoel te verwezenlijken, namelijk:
Het aanbrengen van de basis van lezen, schrijven en rekenen
en dit op het tempo van elk kind.

Wij doen dit door…

 • het creëren van een rustige, gemoedelijke sfeer met wederzijds vertrouwen;
 • het bijbrengen van structuur zodat onze leerlingen kunnen opgroeien tot zelfstandige bewuste jongeren; 
 • het bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel t.o.v. het eigen doen en laten;
 • aandacht te hebben voor de talenten van een kind i.p.v. te wijzen op tekorten;
 • het sociaal bewustzijn en de sociale vaardigheden bevorderen;
 • kinderen bewust te maken en te stimuleren om gezond te leven en hen de kans te geven om aan sport te doen;
 • kinderen te informeren en gevoelig te maken voor actualiteit en wereldse gebeurtenissen;
 • de kinderen laten ervaren dat wij de Christelijke waarden respecteren;
 • een school te zijn waar gezocht wordt naar aangepaste methodes om kinderen met leermoeilijkheden en specifieke problemen te begeleiden;
 • elk kind te onderwijzen en begeleiden op zijn niveau en in zijn tempo;
 • nauw samen te werken in team en met ouders aan de totale ontplooiing van ieder kind;
 • kinderen met autisme kunnen rekenen op onze autiwerking.