Home » Ondersteuning in het gewoon onderwijs

Sinds september 2023 hangt het Ondersteuningsnetwerk (vroegere GON) niet meer vast aan de scholen buitengewoon onderwijs, maar wordt ondersteuning voorzien van het Leersteuncentrum. Indien u specifiek op zoek bent naar ondersteuning door een leerondersteuner in het gewoon onderwijs kan u voortaan terecht bij deze dienst.