Home » Ondersteuning in het gewoon onderwijs

Sinds september 2017 is de GON-werking onder zijn vorige structuur weggevallen. Maar vanuit De Olm wordt nog steeds ondersteuning binnen het gewoon onderwijs georganiseerd. De overheid richtte een nieuwe vorm van hulp in het gewone onderwijs in, onder de noemer van de ondersteuningsnetwerken. Via deze weg kan dus nog steeds ondersteuning worden gegeven aan kinderen met leerproblemen, ASS, sociaal-emotionele problemen …
Onze school vormt samen met enkele andere scholen uit de regio het werkingsgebied West-Limburg van Ondersteuningsnetwerk Limburg. Indien uw kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft en nood heeft aan extra ondersteuning binnen zijn school voor gewoon onderwijs, kan u met zijn/haar school de hulpvraag bespreken. Indien vanuit het schoolteam beslist wordt dat er externe hulp nodig is om uw kind te begeleiden, dient de school een zorgvraag in te dienen bij het zorgloket van regio West-Limburg. Scholen vanuit de scholengemeenschap Halen – Herk-de-Stad zullen zoveel mogelijk vanuit De Olm ondersteund worden.

Medewerkers:

Coördinator: Dirk Uten
Directie BuLO De Olm: Veerle Claes
Ondersteuner BuLO De Olm: Sabine Plessers – Esmee Vancaetsbeek