Home » Onze school » Autismevriendelijke school

Visie met betrekking tot het begeleiden van kinderen met autisme in De Olm

Kinderen met autisme hebben een ander denkpatroon en een andere kijk op de wereld. Hierdoor hebben zij nood aan een omgeving die veel voorspelbaarheid en duidelijkheid biedt. De Olm speelt op deze noden in door autismevriendelijk onderwijs te bieden. Wij hebben geen aanbod type 9, maar kinderen met autisme zijn zeker welkom bij ons op school, zij het met een attest type basisaanbod.

1. Geïntegreerde werking

Binnen De Olm zitten kinderen met en zonder de diagnose autisme in eenzelfde klas (=geïntegreerde werking). De kinderen met autisme krijgen wel een individueel op maat gesneden aanpak (=autiaanpak). Alle leerkrachten en therapeuten (kinesisten, logopedisten, beleidsmedewerker autisme …) werken nauw samen om hen de beste leerkansen te bieden.

2. Autiaanpak voor de kinderen met autisme 

Kinderen met ASS hebben een auti-aanpak nodig op verschillende vlakken nl. in de klaswerking, op de speelplaats en bij overgang van de klas naar een andere plaats. We hebben aandacht voor duidelijkheid in regels, afspraken en communicatie. Veranderingen in het dagschema worden op tijd kenbaar gemaakt. Leren omgaan met veranderingen maakt deel uit van hun leerproces.

A. Klaswerking
De klas is een aangepaste omgeving die de leerlingen met autisme een gevoel van basisveiligheid kan bieden. Om leerlingen met ASS optimale leerkansen te bieden, maken wij gebruik van aanpassingen op maat van het kind:

 • We streven naar een kleine klasgroep.
 • Structuur brengen en visualiseren door:
  • Dagschema’s, weekoverzichten met pictogrammen of foto’s. Op die manier wordt het dagverloop meer voorspelbaar. Er zijn time-timers aanwezig voor de klas en leerlingen kunnen er ook afzonderlijk een krijgen.
  • De activiteiten verduidelijken door deze visueel voor te stellen aan de hand van pictogrammen, foto’s …
  • Stappenplannen: zo wordt het organiseren en probleemoplossend denken gestimuleerd.
  • Werkruimtes in de klas afbakenen (bv.onthaalruimte, computerruimte, individuele werkruimte, study buddy …).
  • Directe ruimte rond kind zo prikkelarm mogelijk maken:
   • Individuele werkruimte visueel afschermen met een study buddy. 
   • Om zich af te schermen van auditieve prikkels kunnen de kinderen beschikken voor een geluidsdempende hoofdtelefoon.
   • Beweeglijkheid verminderen door fidget toys.
 • Elk kind kan ook ondersteuning krijgen door één of meerdere leden van het paramedisch team: kinesist/logopedist/psycholoog. Dit wordt op de klassenraad beslist. 

            B. Speelplaatswerking

 • De speelplaats wordt ingedeeld in verschillende speelhoeken.
  Om de vrije tijd te helpen invullen, kunnen de kinderen speelgoed uitlenen in het speelhuisje of deelnemen aan middagsport. Daarnaast krijgen de kinderen de mogelijkheid om zich terug te trekken uit de drukte in de rustige hoek.
 • De duur van de speeltijd wordt weergegeven door een grote klok die ophangt aan een muur op de speelplaats. Op klokschema’s kunnen de kinderen zien hoe laat de speeltijd gaat eindigen.

C. De regels en afspraken worden telkens visueel voorgesteld en we gebruiken een korte, positieve en duidelijke communicatie individueel gericht naar het kind. Verder worden activiteiten en uitstappen op voorhand extra verduidelijkt.

D. Nieuwe leerlingen krijgen een rondleiding in de school en krijgen ook een schoolboekje mee waarin op niveau van het kind het personeel en de schoolwerking worden voorgesteld. Net voor de start van het nieuwe schooljaar krijgen ze de kans om kennis te maken met hun nieuwe leerkracht.

3. Betrokkenheid ouders en externe diensten

Verder vinden wij een goede samenwerking met ouders en externen belangrijk om elk kind zo optimaal mogelijk te ondersteunen.