Verkeer op School-medaille!!


Buitengewoon onderwijs De Olm uit Herk-de-Stad werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een bronzen Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikte de VSV dit jaar 103 gouden, 190 zilveren, 629 bronzen en 15 kleutermedailles uit op basis van de activiteiten die de scholen organiseerden. In totaal zijn dat 937 medailles. Een twintigtal meer dan vorig jaar. Maar liefst zes op de tien basisscholen, 2.375 in totaal, nemen jaarlijks deel aan minstens één initiatief van de VSV.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

De Olm is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een bronzen medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite. Verder krijgen we mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

“We zijn trots op onze kinderen die zich al goed uit de slag kunnen trekken in het verkeer. Knap gedaan! Dit schooljaar doen we natuurlijk weer mee met de verkeersactiviteiten: Fluo top, helm op, Voetgangersexamen, Fietsexamen, Actie met de dode hoek, Meester op de fiets en Fietsparcours. Enkele ouders zijn ook al verkeersouder geworden. Hartelijk dank aan de ouderraad, die ons helpt organiseren en ons hierin steunt”