SPRINT


SPRINT is een ondersteunend computerprogramma voor leerlingen met lees-, schrijf- en spellingsproblemen. Voorbeeld: leerlingen met dyslexie.