Paasbrunch


Ook dit jaar mochten alle leerlingen smullen van tijdens de paasbrunch. Deze brunch werd ons aangeboden door het oudercomité.

Response code is 404