Orthopedagoge


De orthopedagoge op onze school is juf Liesbeth Nuyts. (Het schoolteam)

Wanneer teamleden of ouders een bezorgdheid uiten over het sociaal of emotioneel functioneren van een leerling, kan zij hulp bieden op vlak van:
• Zelfbeeld
• Psycho-educatie
• Faalangst
• Pesten en weerbaarheid
• Verlieservaringen
• Sociale vaardigheden
• …

Ze heeft tevens samen met de BLIO een beleidsondersteunende taak in de school.