Home » Onze school » Type 8

Type 8

Voor wie?

De werking in deze type 8-klassen is aangepast aan kinderen met ernstige leerproblemen. Ze kunnen bijkomende specifieke problemen ondervinden bijvoorbeeld op het gebied van concentratie, lezen, schrijven, rekenen, motoriek, sociaal-emotioneel …

Ondanks extra inspanningen in het gewoon onderwijs kunnen zij onvoldoende leervorderingen maken. Het leertempo in het gewoon onderwijs is meestal te hoog. Door het falen in het gewoon basisonderwijs hebben deze leerlingen meestal een negatief zelfbeeld opgebouwd.

Wat streven we na?

Met onze type 8-werking streven wij er naar, om de leerlingen op hun eigen tempo, de belangrijkste basisleerstof aan te leren.

We bieden de leerlingen voldoende uitdagende leerstof zonder dat deze té moeilijk is. Dit is meteen een van de belangrijkste verschillen met het gewoon basisonderwijs: in plaats van het kind aan te passen aan de leerstof, wordt de leerstof aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Hierdoor kunnen onze type 8 leerlingen eindelijk ervaren dat ook zij succes kunnen hebben op schools vlak, wat vaak een echte ‘boost’ is voor hun zelfbeeld.

We willen onze type 8 leerlingen klaar maken voor een overstap naar het gewoon secundair onderwijs (meestal de B-klas). Voor deze leerlingen hebben we een latere tewerkstelling in het gewoon arbeidsmilieu voor ogen.

Hoe doen we dat?

De leerstof die we onze type 8-leerlingen aanbieden leunt aan bij de belangrijkste basisleerstof in het gewoon basisonderwijs. We proberen de leerlingen zo veel mogelijk positief te stimuleren en succes te laten ervaren.

Voor de vakken wiskunde en Nederlands zitten de meeste leerlingen in hun eigen niveaugroep met aangepaste leerstof. De leerkracht en de leerlingen worden, indien nodig, hierbij ondersteund door de BLIO en de paramedici.

Alle type 8-klassen hebben op hetzelfde moment wiskunde waardoor sommige leerlingen de mogelijkheid krijgen om op hun eigen niveau te gaan rekenen in een hogere of lagere niveaugroep.

Voor wiskunde trachten we, via het gebruik van concreet materiaal en verwoorden, te komen tot beheersing van de leerstof. Veel herhalen is hierbij noodzakelijk. De leerlingen kunnen, indien nodig, gebruik maken van hulpmiddelen (vb. zakrekenmachine, tafelkaart …).

Voor Nederlands maken we de leerlingen vaardig op het gebied van spreken, schrijven (spelling) en (technisch en begrijpend) lezen. Het lezen gebeurt niet alleen in de klas, maar wordt extra gestimuleerd door het werken met leesgroepen, bezoekjes aan de bibliotheek, een klasoverschrijdende activiteit leesstimulatie en het aanbieden van leestijd. Voor spelling is het aanleren en het vele herhalen van de spellingsregels belangrijk. We hechten veel belang aan het juist schrijven, de leerlingen kunnen hiervoor, indien nodig, gebruik maken van hulpmiddelen (spellingscorrector, SPRINT …). Ook het spreken krijgt veel aandacht (kringmoment, spreekbeurten, actualiteit volgen).

Naast Nederlands en wiskunde komen ook wereldoriëntatie, leren leren, lichamelijke opvoeding, sociale vaardigheden, muzische vaardigheden en godsdienst aan bod in elke type 8-klas. Ook hierbij wordt de leerstof aan de kinderen in de klasgroep aangepast.

Naast de werking in de klas, krijgen de kinderen die problemen ervaren op het gebied van het motorisch functioneren, spraak- en taal en sociaal-emotioneel fuctioneren, begeleiding van respectievelijk een kinesiste, een logopediste en een psychologe. 

Om te zorgen dat de begeleiding van elk kind op de verschillende gebieden optimaal op elkaar afgestemd is, wordt er regelmatig overleg en klassenraad georganiseerd tussen de verschillende teamleden en het CLB.