Home » Onze school » Type 1

Type 1

Voor wie?

De werking in deze klasjes is aangepast aan kinderen met een lichte mentale beperking. De mentale beperking van deze leerlingen hangt vaak samen met een vertraagde ontwikkeling op verschillende gebieden (zoals taal, spraak, sociaal,  emotioneel en motorisch). Op schools vlak zien we vaak dat deze leerlingen het moeilijk hebben met leerstof waarbij inzicht noodzakelijk is (vb. : vraagstukken, metend rekenen, begrijpend lezen, …).

Wat streven we na?

In onze type 1 werking streven wij ernaar om, afhankelijk van de individuele mogelijkheden en beperkingen van elk kind, zoveel mogelijk kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen.

We streven dus naar een zo optimaal mogelijke ontplooiing van elk kind op alle gebieden. Het bevorderen van een positief zelfbeeld van de leerlingen staat hierbij centraal.

We willen onze type 1 leerlingen klaar maken om op de leeftijd van 13 jaar over te schakelen naar het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO). Daar krijgen ze, naast basisleerstof, een meer praktijk gerichte opleiding waarbij ze een beroep leren. Dit met een tewerkstelling in het gewoon arbeidsmilieu voor ogen.

Hoe doen we dat?

Voor de vakken wiskunde en Nederlands zitten de meeste leerlingen in hun eigen niveaugroep met aangepaste leerstof. De leerkracht en de leerlingen worden, indien nodig, hierbij ondersteund door de BLIO (Bijzondere Leerkracht Individueel Onderwijs) en de paramedici.

Alle klassen hebben op hetzelfde moment wiskunde waardoor sommige leerlingen de mogelijkheid krijgen om op hun eigen niveau te gaan rekenen in een hogere of lagere niveaugroep.

We brengen de leerstof aan op een concrete en functionele manier.  Kortom zaken die ze nodig hebben in het dagelijks leven. Er wordt gewerkt in kleine stapjes met de nadruk op de basisleerstof.

Naast Nederlands en wiskunde, komen ook wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, sociale vaardigheden, leren leren, muzische vaardigheden en godsdienst aan bod in elke type 1 klas. Ook hierbij wordt de leerstof aan het niveau van de kinderen in de klasgroep aangepast.

Naast de werking in de klas, krijgen de kinderen die problemen ervaren op het gebied van het motorisch functioneren, spraak- en taal en sociaal-emotioneel fuctioneren, begeleiding van respectievelijk een kinesisten, een logopedisten en een psychologe.

Om te zorgen dat de begeleiding van elk kind op de verschillende gebieden optimaal op elkaar afgestemd is, wordt er regelmatig overleg en klassenraad georganiseerd tussen de verschillende teamleden en het CLB.