Niveaugroep


De leerlingen zijn in onze school ingedeeld in niveaugroepen voor rekenen en taal. Een niveaugroep is een groep waar de leerlingen in zitten op basis van het niveau dat ze hebben. Per klas zijn er dus verschillende niveaugroepen. Het voordeel hiervan is dat onze leerlingen op hun eigen niveau en tempo van rekenen en taal kunnen werken.