Niet voldoende schoolrijp


Deze kinderen hebben nog moeite met : taal (vb. het gebruiken van de juiste zinsbouw bij het spreken, rijmen, onthouden van gedichtjes en liedjes, duidelijk spreken, …), wiskunde begrippen (vb. begrijpen van ‘voor’, ‘achter’, ‘naast’, …), motoriek (vb. knippen, binnen de lijntjes, kleuren, pengreep, …), concentratie en werkhouding.