Logopedisten


De logopedisten op onze school zijn juf Evi Hendrix en juf Sandra
Smeets (Het schoolteam).

Wanneer een leerling bij ons op school ingeschreven
onderzoeken zij of er extra logopedische hulp nodig is.

Ze kunnen hulp bieden op het vlak van:

• Articulatie

• Taal
o Woordenschat
o Zinsbouw
o Meervouden, verkleinwoorden, …

• Lezen

• Spelling