Klassenraad


Vier maal per jaar (september, december, maart en juni) organiseren wij klassenraden op onze school. De klassenraad is samengesteld uit de klasleerkracht(en), kinesisten, logopedisten, orthopedagoge, BLIO en directie van de school. Hierbij kan ook het CLB (link) uitgenodigd worden.
De klassenraad heeft als opdracht om de schoolse vorderingen en de totale ontwikkeling van elke leerling te evalueren en bij te sturen.
Naar aanleiding van specifieke vragen of moeilijkheden kunnen er bijkomende klassenraden georganiseerd worden.