Kinesisten


De kinesisten op onze school zijn juf Marleen Geerdens, juf Eva Van
Landegem en juf Sabine Plessers. (Het schoolteam).

Wanneer een leerling bij ons op school ingeschreven wordt,
onderzoeken zij of er nood is aan psychomotoriek / kinesitherapie.


Ze kunnen hulp bieden op het vlak van:

• Grote motoriek

• Fijne motoriek

• Schrijfmotoriek

• Visuomotoriek

Naast de individuele therapie, wordt er ook begeleiding gegeven in
groep: Veronica Sherborne, Schrijfdans, Braingym.

Tevens geven de kinesisten samen met de LO leerkracht zwemlessen.