Gon ASS/Kindgericht


  • Hulp bieden in de klas en op de speelplaats;
  • individuele begeleiding (sociale vaardigheden, leerproces, werk-houding, studiemethode, …);
  • inspelen op specifieke problemen;
  • bewaken van het welbevinden van het kind;
  • hulpmiddelen of aangepast materiaal leren gebruiken;