IB ASS


De Interne Begeleidster Autisme (IB ASS) op onze school is juf Eva Van Landegem (Het schoolteam).

Wij proberen onze school zoveel mogelijk autisme vriendelijk te maken. Mits de juiste auti-aanpak, kan elk kind met een autismespectrumstoornis zich bij ons op school goed voelen en zich dus zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Hiervoor willen we de deskundigheid op vlak van autisme van het hele schoolteam vergroten. Onze interne begeleidster heeft hier vooral een coördinerende en ondersteunende functie in:

• De school/klasomgeving zo autisme vriendelijk mogelijk maken
• De leerkrachten ondersteunen en begeleiden in de auti-aanpak
• Informatie verzamelen in verband met autisme: literatuur, autisme vriendelijk materiaal, …
• Het uitwerken van een visietekst autisme
• Het invoeren en uitwerken van een individueel handelingsplan voor de kinderen met ASS
• Het aanpassen van de intakeprocedure van onze school voor kinderen met ASS
• Coördineren en houden van ouderavonden voor de ouders van dekinderen met ASS