Gon type8/verschillende momenten


•Begin schooljaar
o Begeleidingsplan opmaken met alle betrokken partijen;
o kennismaking met de leerling en eventuele observaties;
o start begeleiding.

•December – januari
o Tussentijdse evaluatie en bijsturing van het begeleidingsplan.

•Maart – april
o Tussentijdse evaluatie en bijsturing van het begeleidingsplan.

•Einde schooljaar
o Eindevaluatie, “Wat volgend schooljaar?”