Gon type8/Leerkrachtgericht


o Leerkrachten informeren;
o leerkrachten ondersteunen;
o hulpmiddelen of aangepaste materialen aanreiken;
o overleg in verband met aanpak;
o …