Gon type8/Kindgericht


o Hulp bieden in de klas;
o individuele begeleiding (leerstof, leerproces, werkhouding, studiemethode, … );
o inspelen op specifieke problemen;
o bewaken van het welbevinden van het kind;
o hulpmiddelen of aangepast materiaal leren gebruiken;
o …