Gon type8/engagement van het schoolteam en de ouders


We verwachten van de leerkrachten samenwerking, overleg en
soepelheid op het gebied van uurroosters, zodanig dat er ruimte is
voor overleg en eventuele klasobservaties.
Ook van de ouders vragen we engagement, vooral het wekelijks
contact is belangrijk. Dit kan via heen- en weerschrift, e-mail of
telefonisch contact.