Gon ass/per onderwijs niveau


d.w.z. 2 schooljaren in het kleuteronderwijs, 2 schooljaren in het lager onderwijs, 2 schooljaren in het secundair onderwijs, …