Gon Ass/Verschillende momenten


Begin schooljaar

o Begeleidingsplan bespreken met alle betrokken partijen;

o kennismaking met de leerling en eventuele observaties;

o start begeleiding.

December – januari

o Tussentijdse evaluatie en bijsturing van het begeleidingsplan.

Maart – april

o Tussentijdse evaluatie en bijsturing van het begeleidingsplan.

Einde schooljaar

o Eindevaluatie: “Wat volgend schooljaar?”