Gon Ass/Teamgericht


  • Leerkrachten informeren over de problematiek;
  • Leerkrachten ondersteunen in hun aanpak naar het kind met ASS toe;