Gon Ass/Engagement van het schoolteam en de ouder


We verwachten van de leerkrachten samenwerking, overleg en soepelheid op het gebied van uurroosters, zodanig dat er ruimte is voor overleg en eventuele klasobservaties.
Ook van de ouders vragen we engagement, vooral het wekelijks contact is belangrijk. Dit kan via heen- en weerschrift, e-mail of telefonisch contact.