Eerste schooldag


Op woensdag 1 september maakten de leerlingen van de Olm een verrassend fijne start!Alle jongens en meisjes kregen de opdracht om met hun klasgenoten samenwerken en verschillende opdrachten uitvoeren. Deze moesten ze tot een goed eind brengen. Zo moesten ze onder andere een menselijke ketting maken en probeerde de klasleerkracht deze uit te knoop krijgen. Een andere opdracht was hun namen op de speelplaats schrijven. Er waren ook enkele fysieke proeven die ze allemaal met glans hebben doorstaan. Op deze manier verdiende elke klas de sleutel van hun klaslokaal en kon daar de kennismaking verdergezet worden.