Een woord van dank door het schoolbestuur


DANK EN APPLAUS VOOR ONZE SCHOLEN

Dankjewel, coördinerende directeurs en directies  van onze scholen
een warm applaus voor jullie omdat jullie heel hard werken en altijd in de weer zijn om de directeurs te coachen zodat ze het beste van zichzelf geven. om onze scholen ‘open’ te houden ook al moesten ze sluiten, om leerlingen op te vangen van ouders in de zorgsector of uit kwetsbare gezinnen, om op zoek te gaan naar oplossingen voor alle mogelijke moeilijkheden en veranderingen die elke dag opduiken.

Dankjewel, preventieadviseurs en onderhoudspersoneel van onze scholen,
een warm applaus voor jullie voor de degelijke risicoanalyses, voor jullie beschikbaarheid, voor het ontsmetten,  schoonmaken én maken van alles wat er nodig is, zodat iedereen met een gerust gevoel naar school kan komen.

Dankjewel, ondersteunend personeel van onze scholen,
een warm applaus voor jullie omdat jullie vriendelijk en behulpzaam de talloze telefoons op scholen beantwoorden, omdat jullie zo flexibel  continuïteit waarmaken op de scholen omdat jullie mee zorgen voor onze kwetsbaarste kinderen en jongeren.

Dankjewel, leerkrachten van onze scholen,
een warm applaus voor jullie omdat jullie continu op zoek gaan naar nieuwe leermethoden en didactische vaardigheden, naar creatieve vormen van afstandsleren en pre-teaching, omdat jullie daar veel tijd in steken, zelf voortdurend experimenteren en leren, en de passie voor jullie vak blijven uitstralen en doorgeven. Omdat jullie geen kans voorbij laten gaan om contact met leerlingen te blijven zoeken die in een moeilijke of chaotische thuissituatie niet zo gemakkelijk tot het schoolse leren komen.

Dankjewel, leerlingen en ouders van onze scholen,
een warm applaus voor jullie omdat jullie mee zoeken naar zoveel mogelijk leervermogen in contexten van thuiswerk en lock down,
omdat jullie actief participeren,
de goede intenties van directies en leerkrachten waarderen
en hen met constructieve feedback ook ‘leerkansen’ geven.

Dankjewel, pedagogische begeleiders en ondersteuners van onze scholen,
een warm applaus voor jullie omdat scholen bij jullie terecht kunnen met concrete vragen en noden, omdat jullie hen op weg helpen met praktische leermiddelen en toelichting bij leerplannen en vakinhouden, omdat jullie de belangen van scholen behartigen en hen wegwijs maken in juridische en pedagogische regelgeving.

Dankjewel, Alfa en Omega van onze scholen,
met ons op weg van Jeruzalem naar Emmaüs om ons gaandeweg te laten inzien dat hoop doet leven en leren en een nieuwe toekomst mogelijk maakt.

Vrij naar Bellinda Staelens