De overstap


De overstap naar het 1ste leerjaar van het gewoon lager onderwijs kan in sommige gevallen gemaakt worden. Na grondig overleg van de klassenraad kan dit advies meegedeeld worden aan de ouders. Indien de leerling 9 maanden in het buitengewoon onderwijs geweest is, heeft het recht op één jaar Gon begeleiding type8 als extra hulp bij de overstap naar de lagere school.