BLIO


De BLIO, of Bijzondere Leermeester Individueel Onderwijs, op onze school is juf Ann Donné. (Het schoolteam)

De BLIO geeft individuele leerlingbegeleiding of werkt in groepjes met leerlingen die hetzelfde leerstofprobleem hebben.

Zij organiseert en verwerkt het leerlingvolgsysteem, test het leerniveau van de nieuwe leerlingen en organiseert mee de samenstelling van de niveaugroepen en klassen.

Ze heeft samen met de orthopedagoge beleidsondersteunende taak in de school.