belangrijkste basisleerstof


Met basisleerstof bedoelen we dat de leerlingen alle kennis, vaardigheden en attituden aangeleerd krijgen die ze nodig hebben om te kunnen functioneren in de maatschappij.