Home » Onze school » Gon type 8

Geïntegreerd onderwijs (GON) type 8

Geïntegreerd onderwijs type 8 is …

… de samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Deze samenwerking is bedoeld om leerlingen die terug de overstap maken van het buitengewoon onderwijs (speelleerklas of type 8-klas) naar het gewoon onderwijs te begeleiden op het gebied van leerstof en schoolse vaardigheden. De begeleiding gebeurt door gespecialiseerde personeelsleden van een school voor buitengewoon onderwijs. De leerling heeft recht op 1 schooljaar GON-begeleiding.

Welke leerlingen komen in aanmerking?

Kinderen die minstens 9 maanden onderwijs volgden in het buitengewoon onderwijs (speelleerklas of type 8-klas) en de overstap maken naar het gewoon onderwijs.

Voorwaarden voor GON begeleiding (type 8) zijn:

  • Attest buitengewoon onderwijs en minstens 9 maanden onderwijs gevolgd hebben in een school voor buitengewoon lager onderwijs;
  • engagement van het schoolteam en de ouders
  • de school en de ouders hebben een duidelijk geformuleerde hulpvraag naar begeleiding en ondersteuning.

GON type 8 in de praktijk

Afhankelijk van de hulpvraag werken we op de volgende 3 niveau’s:

Gedurende het schooljaar wordt op verschillende momenten met alle betrokken partijen de evolutie van het kind en de werking besproken.

 

Bekijk hier onze GON-folder.