Home » GON type basisaanbod

Leerlingen met een attest type basisaanbod, die minstens 9 maanden voltijds in het buitengewoon onderwijs type basisbod waren ingeschreven en terug de overstap maken naar het gewoon lager onderwijs, hebben recht op terugkeer-GON. Hierbij krijgen zij gedurende 1 schooljaar ondersteuning van een personeelslid van ‘De Olm’ om hen te begeleiden op gebied van leerstof en schoolse vaardigheden.
Hiervoor dient geen aanvraag gedaan te worden, maar louter een gemotiveerde melding bij de bevoegde instanties.

Kinderen die vanuit ‘De Olm’ de overstap maken naar het gewoon secundair onderwijs kunnen, op basis van een gemotiveerd verslag, ook gebruik maken van GON type basisaanbod. Deze GON-begeleiding wordt dan geregeld vanuit een school voor buitengewoon secundair onderwijs met type basisaanbod.